WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

MARZEC 2004

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 21/04 05.03.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2. 22/04 05.03.2004 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Nowicach. 
3. 23/04 05.03.2004 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jaworzyna Śl. wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
4. 24/04 05.03.2004 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jaworzyna Śl. wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu. 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
5. 25/04 05.03.2004 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej, położonej w Piortowicach 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
6. 26/04 10.03.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
7. 27/04 10.03.2004 opracowania planu finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej dla budżetu Gminy oraz dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3
8. 28/04 17.03.2004 przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska  za 2003 r. Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
9. 29/04 17.03.2004 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Jaworzyna Śl. w I kwartale 2004 r.  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3
10. 30/04 17.03.2004 przeznaczenia do najmu, w drodze przetargu ofertowego  nieograniczonego, lokalu użytkowego /budynek byłego garażu/ o pow. 65.64 m2 przy ul. Powstańców 27 w Jaworzynie Śl. 
11. 31/04 17.03.2004 przeznaczenia do najmu, w drodze przetargu ofertowego  nieograniczonego, lokalu użytkowego /budynek gospodarczy z rampą/ o pow. 156,40 m2 przy ul. Powstańców 27 w Jaworzynie Śl. 
12. 32/04 25.03.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
13. 33/04 25.03.2004 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Jaworzyna Śl. w II kwartale 2004 r.  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3
14. 34/04 25.03.2004 Zmiany Zarządzenia Nr 42/03/Z Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska z dnia 09.04.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele mieszkalne - powierzchnia lokalu użytkowego usytuowane na parterze budynku we wsi Witków 37 o pow. 93,32 ogólnej na rzecz Państwa Anny i Jana Bortkiewicz za. we wsi Witków 37/2 
15. 35/04 125.03.2004 Wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
   

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

24.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |