WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

LIPIEC 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XXIV/55/04 09.07.2004 wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego znak PN.II-0911-22/87/07 z dnia 24 czerwca 2004
2.  XXIV/56/04 09.07.2004 wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, Położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 771/2 o pow. 2,5513 ha zw. "skansenem" wraz z dokonaniem darowizny ruchomości stojących wyposażenie "skansenu" 
3.  XXIV/57/04 09.07.2004 wyrażenia zgody na objęcie układem i oddanie głosu za układem w postępowaniu układowym Fabryki Cukru PASTUCHÓW S.A. w likwidacji z siedzibą w Pastuchowie 
   

Wykaz podjętych uchwał
na XXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 09.07.2004 r.
/plik pdf - 474 kb/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

24.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |