WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Kontrole zewnętrzne

URZĄD MIEJSKI

PROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej, dotyczącej sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z czynności przeprowadzonych w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu środkami z budżetu państwa kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, edycja 2017 i 2018 .


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
 
Informacja z przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadzonej w okresie od 18 października 2019r. do 22 stycznia 2020 r. w zakresie gospodarki finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniach 5-7 lutego 2020 r.


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzynie Śląskiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride""


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


POBIERZ PLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

11.01.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |