WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

KWIECIEŃ 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XXI/25/04 16.04.2004 zatwierdzenia sprawozdania fonansowo-rzeczowego za 2003 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej"
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
2.  XXI/26/04 16.04.2004 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska 
3.  XXI/27/04 16.04.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na2004  r.
4.  XXI/28/04 16.04.2004 zmiany Uchwały nr XXI/13/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 19.02.2004 w sprawie: likwidacji Przedszkola Samorządowego w Pastuchowie  
5.  XXI/29/04 16.04.2004 zmiany Uchwały nr XIX/15/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 19.02.2004 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska 
6.  XXI/30/04 16.04.2004 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska
   

Wykaz podjętych uchwał
na XXI posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 16.04.2004 r.
/plik pdf - 335 kb/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

01.07.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |