WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

GRUDZIEŃ 2003

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XVI/58/03 30.12.2003 zmian w budżecie gminy na 2004  r.
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
2.  XVI/59/03 30.12.2003 zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Nr XV/50/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie ustalenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na 2004 r. 
3.  XVI/60/03 30.12.2003 ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
4.  XVI/61/03 30.12.2003 wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
5.  XVI/62/03 30.12.2003 obniżenia wysokości wskaźników procentowych które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
6.  XVI/63/03 30.12.2003 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
7.  XVI/64/03 30.12.2003 zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania wyssegregowanych odpadów komunalnych
8.  XVI/65/03 30.12.2003 odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   

Wykaz podjętych uchwał
na XVI posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 30.12.2003 r.
/plik pdf - 466 kb/

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

17.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |