WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2004

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2004

2014  |  2013  |  2012 |  2011 |  2010 |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |   2004  |
 
  • Uchwała nr XIX/17/04
    Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
    z dnia 19 lutego 2004r.
    w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

 

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY


Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy na rok 2004 wg źródeł

Załącznik nr 2
Dochody budżetu gminy na rok 2004 wg działów i paragrafów

Załącznik nr 3
Wydatki budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4
Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 5
Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2004 rok

Załącznik nr 6
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 7
Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2004 rok

Załącznik nr 8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Załącznik nr 9
Plan finansowy zadań zleconych Gminie Jaworzyna Śl. z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Załącznik nr 10
Plan wydatków sołectw na 2004 rok.

Załącznik nr 11
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2004 roku.

Załącznik nr 13
Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2004 roku

Załącznik nr 14
Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne ( w tys.)

Załącznik nr 15
Zestawienie przychodów i rozchodów gminy Jaworzyna Śl.

Załącznik nr 16
Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śl. na lata 2004-2006

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

20.05.2004 r.

  

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |