WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Urząd Stanu Cywilnego

 

   

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie
  2. dowód osobisty
  3. podpisanie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  4. odpis skrócony urodzenia

Jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
  2. skrócony odpis aktu zgonu

Opłaty:

  • opłata skarbowa od zaświadczenia 38 zł.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |