WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Urząd Stanu Cywilnego

 

   

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNYM

 

Wymagane dokumenty takie jak przy zawieraniu małżeństwa przed Kierownikiem USC.

Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa . Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wydania.

Małżeństwo zawierane jest przed duchownym, a po otrzymaniu potwierdzenia o zawartym w ten sposób związku małżeńskim Kierownik USC sporządza akt małżeństwa.

Opłaty takie jak przy ślubie zawieranym w USC.

Możliwość zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem prawnym ma Kościół Katolicki (Konkordat z 28 lipca 1993r) , inne kościoły i związki wyznaniowe mają taką możliwość jeżeli ustawowo uregulowały stosunki z państwem (Dz.U.Nr 59 z 1998r. poz.375) i są to:

  1. Polski Autokwefaliczny Kościół Prawosławny
  2. Kościół Ewangelicko -Augsburski w RP
  3. Kościół Ewangelicko- Reformowany w RP
  4. Kościół Ewangelicko -Metodystyczny w RP
  5. Kościół Chrześcijan Bap5tystów w RP
  6. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
  7. Kościół Polskokatolicki w RP
  8. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  9. Kościół Zielonoświątkowy w3 RP
  10. Gminy Wyznaniowe Żydowskie

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

18.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |