WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW 
OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA OBSZARZE
GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
  (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm).
   
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
  (Dz.U. Nr 150, poz. 1685 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty:
Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem zezwolenia powinien złożyć wniosek oraz przedłożyć następujące dokumenty:

 1. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonywanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 6. cennik,
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty:
Opłata skarbowa w znakach skarbowych wynosi:

 • od wniosku - 5 zł,
 • od każdego załącznika - 0,50 zł.

Za wydanie zezwolen na wykonywanie przewozu osób - przewozy regularne na obszarze gminy pobiera się opłatę w wysokości:

100zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 1 roku,
150zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 2 lat,
200zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 3 lat,
250zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 4 lat,
300zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 5 lat.

Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udzielenie zezwolenia wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. 

Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znakach skarbowych.

Termin i sposób załatwiania:
Zezwolenia udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.


WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Jaworzyna Śl.


POBIERZ PLIK
/33,0 KB/


 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |