PRZETARGI

 Przetargi

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska informuje , że posiada do zagospodarowania, na zasadach najmu pomieszczenia użytkowe( budynek gospodarczy z rampą ) o łącznej pow. 156,40 m 2 w tym pomieszczenie magazynowe - 77,14 m2, pomieszczenie magazynowe - 31,82 m2, pomieszczenie biurowe - 15,88 m2, pomieszczenie socjalne - 21,09 m2, korytarza - 10,47 m2 usytuowane w budynku przy ul. Powstańców 27 w Jaworzynie Śląskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej . Oferty , z zaznaczeniem rodzaju działalności gospodarczej, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9.

Rozpatrzenie ofert nastąpi, przez Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska, w terminie 2-ch tygodni od daty ich złożenia .

Pomieszczenia podlegają zagospodarowaniu wg istniejącego stanu technicznego. Wszelkie prace remontowo- modernizacyjne w lokalach przyszły najemca wykonuje na swój koszt i we własnym zakresie , za wiedzą
i zgodą Wynajmującego .

Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń ze strony innych urzędów bądź instytucji /Sanepid, Ochrona Środowiska , i. t. p./ odnośnie prowadzenia zamierzonej działalności i robót modernizacyjnych w lokalu , spoczywa na przyszłym najemcy lokalu .

Czynsz za lokal będzie płatny wg obowiązujących na terenie gminy stawek czynszowych za lokale użytkowe .
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony . Pomieszczenia można oglądać , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu .

Informacje odnośnie powyższych lokali można uzyskać w ZGK i M w Jaworzynie Śl. tel. 8588-218 lub 8588-178 oraz w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śl. pok. nr 15 , II piętro insp. Maria Paśko tel. 8588 -230,
8588 -233, 8587 - 165, 8587 - 164 wew. 34.

Jaworzyna Śl. 2004-06-30 Burmistrz Miasta
Jaworzyna Śląska

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

02.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone