Ogólnopolski dostęp do 
BIULETYNU 
INFORMACJI PUBLICZNEJ 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Przetargi

Przetargi na nieruchomości

Zamówienia do 130 tys. zł
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Oferty pracy w Urzędzie

Oferty pracy w jednostkach

Narodowy Spis Powszechny 2021

URZĄD MIEJSKI

Informacje ogólne

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Władze Gminy

Kadencje Władzy Gminy lata 1990-2023

Rada Miejska

Sołectwa

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Kierownika Urzędu

Kontrole zewnętrzne

Dostępność

PRAWO I DOKUMENTY
 LOKALNE

Statut Gminy

Strategia rozwoju

Raport o stanie gminy

Budżet

Uchwały Rady Miejskiej

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej lata 1990-2021

Statuty Sołectw
Akty prawa miejscowego

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Gospodarki Odpadami

Ochrona środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Zagospodarowanie przestrzenne
Zaopatrzenie w energię

Dostęp do informacji publicznej

INFORMATOR INTERESANTA

Sprawy Obywatelskie

Podatki

Meldunki

Oświata

Gospodarka nieruchomościami

Działalność gospodarcza

Urząd Stanu Cywilnego

Gospodarka komunalna

Ruch drogowy

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Radni Rady Miejskiej

Pozostałe osoby zobowiązane

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Współpraca zagraniczna

Rejestr żłobków

Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Jednostki organizacyjne gminy
Zakład Usług Komunalnych
Ośrodek Pomocy Społecznej

ORG. POZARZĄDOWE

Wykaz org. pozarządowych

Program współpracy

Dokumenty i wzory formularzy
Konkursy
Oferty w trybie poza konkursowym (art. 19a ustawy)
Informacje
Sprawozdania