WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

GRUDZIEŃ 2021

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 128/B/2021 01.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
2. 129/B/2021 02.12.2021 nabycia na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławicach
3. 130/B/2021 07.12.2021 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, położonego na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
4. 131/B/2021 08.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
5. 132/B/2021 07.12.2021 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrowicach Świdnickich
6. 133/B/2021 09.12.2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Nr 98/B/21 w sprawie ustawienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jaworzyny Śląskiej
7. 134/B/2021 14.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
8. 135/B/2021 14.12.2021 zmiany Zarządzenia Nr 33/05 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należących do kompetencji Burmistrza Miasta
9. 136/B/2021 16.12.2021 ogłoszenia otwartych konkursów ofert
10. 137/B/2021 16.12.2021 przeprowadzenia inwentaryzacji
11. 138/B/2021 17.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
12. 139/B/2021 17.12.2021 zmiany nieruchomości gruntowych między Gminą Jaworzyna Śląska a osobą fizyczną
13. 140/B/2021 27.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
14. 141/B/2021 27.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
15. 142/B/2021 27.12.2021 wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
16. 143/B/2021 30.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
17. 144/B/2021 30.12.2021 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2022 roku
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.12.2021 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |