WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Kontrole zewnętrzne

URZĄD MIEJSKI

INFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Szkoła z kluczem – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKRaport z czynności kontrolnych
 
dotyczący przebudowy-rewitalizacji targowiska w Jaworzynie Śląskiej


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska - Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka" w Jaworzynie Śląskiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKWystąpienie pokontrolne Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu
 
dotyczące kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. " „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ POKONTROLNY
 
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji.


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu spraw dotyczących dowodów osobistych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz polegających na prowadzeniu spraw dotyczących ewidencji ludności na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 03.10.2017 r. w Gminie Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
z czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektu „Szkoła z kluczem – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
z czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektu „Szkoła z kluczem – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
 
Informacja z przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadzonej w okresie od 12 października 2015r. do 16 grudnia 2015 r. w zakresie gospodarki finansowej Gminy Jaworzyna Śląska


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Archiwum zakładowe


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniach 20-21 stycznia 2015 r.


POBIERZ PLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.04.2008 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |