WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Kontrole zewnętrzne

URZĄD MIEJSKIINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
 
Obiekt kontrolowany: lokale wyborcze przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy Jaworzyna Śląska


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNICY
 
Obiekt kontrolowany: piaskownice w Jaworzynie Śląskiej będące pod zarządem Gminy Jaworzyna Śląska


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNICY
 
Kontrola w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNICY
 
Kontrola w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WE WROCŁAWIU,
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
Informacja z kontroli problemowej w zakresie wydawani, wygaszania i cofania przez Burmistrza Jaworzynie Śląskiej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WE WROCŁAWIU,
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZNIA KRZYSOWEGO
 
Informacja z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych.


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WE WROCŁAWIU,
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZNIA KRZYSOWEGO
 
Informacja z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych.


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŚWIDNICY
 
Kontrola w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W JELENIEJ GÓRZE SIEDZIBA W WAŁBRZYCHU
 
Informacja z przeprowadzonego postępowania kontrolnego dotyczącego projektu: "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie"


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
 
Informacja z przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2009 roku przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO,
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
 
Informacja z przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2009 roku przez pracowników Oddziału Ewidencji i Kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
 
Informacja z przebiegu kontroli Archiwum Państwowego we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w dniu 9 października 2009 roku.


POBIERZ PLIK


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
 
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła w okresie
od 19 maja 2008r. do 22 sierpnia 2008 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska.


POBIERZ PLIK
/~5,6 MB/INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
 
Informacja z przebiegu kontroli Archiwum Państwowego we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w dniu 17 czerwca 2008 roku.


POBIERZ PLIK
/2,1 MB/


PROTOKÓL Z KONTROLI
 
Protokół z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział
w Wałbrzychu, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej w dniach 2-19 września 2008 roku.


POBIERZ PLIK
/635 KB/


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2008 roku.


POBIERZ PLIK
/204 KB/


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniach 22-30 października 2007 roku.


POBIERZ PLIK
/364 KB/


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONTROLI
 
Sprawozdanie z kontroli w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy o gnrsp.


POBIERZ PLIK
/57 KB/


PROTOKÓŁ Z KONTROLI
 
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2007 roku.


POBIERZ PLIK
/151 KB/


PROTOKÓŁ Z KONTROLI
 
Protokół z kontroli problemowej w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, oraz prowadzenia zbiorów aktów prawa miejscowego, przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej


POBIERZ PLIK
/346 KB/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.04.2008 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |