WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Akty prawa miejscowego

 

  

STYCZEŃ 2014

LP. NR AKTU PRAWNEGO Z DNIA W SPRAWIE DATA I ADRES
PUBLIKACJI
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1.

XLI/1/14

27.01.2014 sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska 03-02-2014
identyfikator aktu
18.02.2014
2.

XLI/4/14

27.01.2014 zmiany uchwały Nr XXV/62/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na stałe obwody głosowania 03-02-2014
identyfikator aktu
18.02.2014
3.

XLI/5/14

27.01.2014 zmiany uchwały Nr XXIV/48/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 03-02-2014
identyfikator aktu
18.02.2014 


Informacje sporządziła:  

Edyta Podobińska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

20.02.2014 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |