WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 GRUDZIEŃ 2021

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XXX/58/21

22.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

2.

XXX/59/21

22.12.2021 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jaworzyna Śląska.

3.

XXXI/60/21

29.12.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2022.

4.

XXXI/61/21

29.12.2021 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

5.

XXXI/62/21

29.12.2021 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

6.

XXXI/63/21

29.12.2021 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

7.

XXXI/64/21

29.12.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

8.

XXXI/65/21

29.12.2021 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jaworzyna Śląska.

9.

XXXI/66/21

29.12.2021 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

10.

XXXI/67/21

29.12.2021 powołania delegatów Gminy Jaworzyna Śląska do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych".

11.

XXXI/68/21

29.12.2021 zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Witków, Pasieczna i Milikowice.

12.

XXXI/69/21

29.12.2021 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

13.

XXXI/70/21

29.12.2021 zmiany Uchwały Nr XXVI/27/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej na przejęcie przez Gminę Jaworzyna Śląska zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska" obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska".

14.

XXXI/71/21

29.12.2021 zmiany uchwały Nr XXVI/25/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Pastuchów.

15.

XXXI/72/21

29.12.2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.

XXXI/73/21

29.12.2021 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

17.

XXXI/74/21

29.12.2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

22.12.2021 r

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |