WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

CZERWIEC 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XXIII/46/04 29.06.2004 zmiany Uchwały Nr XL VIII/30/02 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe STRZEGOMKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 
2.  XXIII/47/04 29.06.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na 2004  r.
3.  XXIII/48/04 29.06.2004 o zmiane Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszankowym zasobem gminy 
4.  XXIII/49/04 29.06.2004 zmiany Uchwały Nr XXIII/21/01 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 11.04.2001 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych 
5.  XXIII/50/04 29.06.2004 przystąpienia do przygotowania lokalnych programów "Odnowa Wsi Gminy Jaworzyna Śl."
6.  XXIII/51/04 29.06.2004 przystąpienia do przygotowania oraz zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu inwestycyjnego w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śl.

ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały

7.  XXIII/52/04 29.06.2004 przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śl.
8.  XXIII/53/04 29.06.2004 zmiany Uchwały Nr XVI/60/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.012.2003 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych 
9.  XXIII/54/04 29.06.2004 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy i Sądu okręgowego w Świdnicy
   

Wykaz podjętych uchwał
na XXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 29.06.2004 r.
/plik pdf - 474 kb/

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

20.07.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |