WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

LUTY 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XIX/10/04 19.02.2004 nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. prawa  użytkowania wieczystego gruntu działki nr 771/2, Położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej wraz z przeniesieniem prawa własności budynków.
2.  XIX/11/04 19.02.2004 zmieniająca uchwałę nr LIV/29/98 Rady Miejskiej z dnia 15.06.1998 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Jaworzynie Śłąskiej
3.  XIX/12/04 19.02.2004 likwidacji Filii w Bolesławicach Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie na rzecz przekształcenia tejże szkoły na Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi w Starym Jaworowie
4.  XIX/13/04 19.02.2004 likwidacji Przedszkola Samorządowego w Pastuchowie
5.  XIX/14/04 19.02.2004 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz określenia granic ich obwodów
6.  XIX/15/04 19.02.2004 ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska
7.  XIX/16/04 19.02.2004 zmiany uchwały nr XVI/60/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.12.2003 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
8.  XIX/17/04 19.02.2004 budżetu gminy na 2004 r.
   

Wykaz podjętych uchwał
na XIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 19.02.2004 r.
/plik pdf - 420 kb/

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

01.07.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |