WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

STYCZEŃ 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XVII/1/04 12.01.2004 ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
2.  XVII/2/04 12.01.2004 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
3.  XVII/3/04 12.01.2004 dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska
4.  XVII/4/04 12.01.2004 ustalenia stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego.
   

Wykaz podjętych uchwał
na XVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 12.01.2004 r.
/plik pdf - 231 kb/

 

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XVIII/5/04 30.01.2004 zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/6/98 z dnia 27 lutego
1998 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek , za wyjątkiem osób prawnych i państwowych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/51/03 z dnia 28.11.2003 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004.
2.  XVIII/6/04 30.01.2004 wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościeszowie 
3.  XVIII/7/04 30.01.2004 o zmianę uchwały nr XVII/01/04 z dnia 12.01.2004 w sprawie "wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych"
4.  XVIII/8/04 30.01.2004 wieloletniego planu inwestycyjnego p.n. "Modernizacja oświetlenia ulicznego"
5.  XVIII/9/04 30.01.2004 nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolniczych, części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 105/2, położonej w Tomkowej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdowa do gruntów rolnych. 
   

Wykaz podjętych uchwał
na XVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 30.01.2004 r.
/plik pdf - 378 kb/

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

01.07.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |