WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

GRUDZIEŃ 2003

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XVI/58/03

30.12.2003 dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
2.

XVI/59/03

30.12.2003 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. nr XV/50/03 z dnia 28.11.2003r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004.
3.

XVI/60/03

30.12.2003 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.

XVI/61/03

30.12.2003 wyrażenia opinii dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu.
5.

XVI/62/03

30.12.2003 obniżenia wysokości wskaźników procentowych, które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.
6.

XVI/63/03

30.12.2003 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7.

XVI/64/03

30.12.2003 zwarcia porozumienia między gminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.
8.

XVI/65/03

30.12.2003 odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Damian Bytniewski

Data zamieszczenia:  

30.01.2024 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |