WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

LISTOPAD 2003

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XV/49/03

28.11.2003 dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.
2.

XV/50/03

28.11.2003 ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004.
3.

XV/51/03

28.11.2003 ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004.
4.

XV/52/03

28.11.2003 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. nr II/10/02 z dnia 04.12.2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
5.

XV/53/03

28.11.2003 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004.
6.

XV/54/03

28.11.2003 zmiany uchwały nr IV/1/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.

XV/55/03

28.11.2003 wprowadzenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
8.

XV/56/03

28.11.2003 zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
9.

XV/57/03

28.11.2003 skargi na kierownika jednostki budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Damian Bytniewski

Data zamieszczenia:  

30.01.2024 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |