WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2006

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2014

2020 2019 | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
 • Uchwała Nr XXXIX/64/13
  Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
  z dnia 17 grudnia 2013 roku
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska na rok 2014

 • Uchwała Nr III/255/2013
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Jaworzyna Śląska przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

 • Uchwała Nr III/254/2013
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
  w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmina Jaworzyna Śląska przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014

 • Uchwała Nr III/37/2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014 roku
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Jaworzyna Śląska przedstawionego uchwale budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2014 nr XXXIX/64/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 • Uchwała Nr III/36/2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014 roku
  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXIX/65/13 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska oraz w uchwale budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2014 nr XXXIX/64/13 z 17 grudnia 2013 r.
 • Uchwała Nr III/181/2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  we Wrocławiu z dnia 9 września 2014 roku
  w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku

 

ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA  ZA ROK 2014

26.03.2015 r.  

  ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA ROK 2014


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014

23.02.2015 r.  

  SPRAWOZDANIA Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014

24.10.2014 r.  

  SPRAWOZDANIA Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2014

22.07.2014 r.  

  SPRAWOZDANIA Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

25.04.2014 r.  

  SPRAWOZDANIA Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS
 
 

Informacje wytworzył:

Barbara Krystyniak
Informacje zaakceptował: Marek Zawisza

Informację wprowadził do BIP:

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

13.12.2013 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |