WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2006

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2013

2020 2019 | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
 • Uchwała Nr XXVI/76/12
  Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
  z dnia 18 grudnia 2012 roku
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska na rok 2013

 

 • Uchwała Nr III/233/2012
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2012 roku
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Jaworzyna Śląska przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

 • Uchwała Nr III/234/2012
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2012 roku
  w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmina Jaworzyna Śląska przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

 • Uchwała Nr III/12/2013
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 roku
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Jaworzyna Śląska przedstawionego uchwale budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2013 nr XXVI/76/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.

 • Uchwała Nr III/13/2013
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 roku
  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVI/76/12 z 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska oraz w uchwale budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2013 Rady Miejskiej nr XXVI/76/12 z 18 grudnia 2012 r.

 • Uchwała Nr III/74/2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2014 roku
  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2013 rok

 

ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA  ZA ROK 2013

28.03.2014 r.  

  ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA ROK 2013


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2013 ROK

26.02.2014 r.  

  SPRAWOZDANIA Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS
 
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska

24.10.2013 r.  

  Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
  za okres od początku roku do 30 września 2013 roku
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
za pierwszą połowę 2013 roku

08.07.2013 r.  

  Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
  za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku
Informacje wytworzył:

Barbara Krystyniak
Informacje zaakceptował: Marek Zawisza

Informację wprowadził do BIP:

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

14.12.2012 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |