WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2006

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2012

2020 2019 | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
 • Uchwała Nr XVI/74/11
  Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
  z dnia 16 grudnia 2011 roku
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska na rok 2012
 • Uchwała Nr III/222/2011
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 roku
  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok

 • Uchwała Nr III/8/2012
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2012 roku
  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVI/75/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska oraz uchwale budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2012 nr XVI/74/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku

   ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA  ZA ROK 2012

27.03.2013 r.  

  ROCZNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA ROK 2012


INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska

26.10.2012 r.  

  Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
  za okres od początku roku do 30 września 2012 roku
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
za pierwszą połowę 2012 roku

06.08.2012 r.  

  Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
  za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 roku
Informacje wytworzył:

Barbara Krystyniak
Informacje zaakceptował: Marek Zawisza

Informację wprowadził do BIP:

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

09.12.2011 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |