WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2006

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2007

2020 2019 | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | 20112010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
 • Uchwała Nr VI/ 11 /07
  Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
  z dnia 24 lutego 2007 roku
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska na rok 2007.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY


Załącznik nr 1
Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2007 według źródeł
 

Załącznik nr 1a
Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
 

Załącznik nr 3a
Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik nr 4
INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w roku 2007

Załącznik nr 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Załącznik nr 6
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Załącznik nr 7
Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2007 roku

Załącznik nr 8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Załącznik nr 9
Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2007 roku

Załącznik nr 10
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik nr 11
Plan wydatków sołectw na 2007 rok

 

 • Uchwała Nr III-40/07
  Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
  z dnia 16 marca 2007 roku
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2007 oraz prawidłowości dołączonej do uchwały budżetowej gminy Jaworzyna Śląska  na rok 2007 rok prognozy kwoty długu gminy.

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.03.2006 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |