WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2006

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2006

2017   2016   2015   2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |
 
  • Uchwała nr XLIX/71/05
    Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
    z dnia 16 grudnia 2005 roku
    w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

 

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY


Załącznik nr 1
Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2006 ROK

Załącznik nr 3a
Kalkulacja na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Załącznik nr 5
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Załącznik nr 6
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK

Załącznik nr 7
Plan wydatków sołectw na 2006 rok

Załącznik nr 8
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I NA LATA NASTĘPNE (w tys. PLN)

Załącznik nr 9
WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ W 2006 ROKU

Załącznik nr 10
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JAWORZYNA ŚLĄSKA W 2006 ROKU

Załącznik nr 11
Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2006 roku

Załącznik nr 12
LIMITY WYDATKÓW WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA NA LATA 2006-2007

Załącznik nr 13
INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w roku 2006 (w PLN)

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

19.01.2006 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |