WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet 2005

PRAWO LOKALOWE

 Budżet 2005

2016 2015 2014  |  2013  |  2012 |  2011 |  2010 |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY


Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy na rok 2005 wg działów i paragrafów

Załącznik nr 2
Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów
Plan na 2005 rok.

Załącznik nr 3
Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2005 rok

Załącznik nr 4
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

Załącznik nr 5
Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2005 rok

Załącznik nr 6
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik nr 7
Plan finansowy zadań zleconych Gminie Jaworzyna Śl. z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Załącznik nr 8
Środki dla organizacji pozarządowych

Załącznik nr 9
Plan wydatków sołectw na 2005 rok

Załącznik nr 10
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2005 roku.

Załącznik nr 11
Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2005 roku

Załącznik nr 12
Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne ( w tys.)

Załącznik nr 13
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚL.

Załącznik nr 14
Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śl. na lata 2005-2006

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

13.01.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |