WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE >  Ochrona środowiska

 PRAWO LOKALNE

 Ochrona środowiska

 


Program Ochrony Środowiska
Gminy Jaworzyna Śląska


PRZEWODNIK po „Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska”.   [3,7MB]


Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Program gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020


Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
 ZAWIADOMIENIA / DECYZJE ŚRODOWISKOWE


Rejestr działalności regulowanej


***
UWAGA
DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTUprzypominam o obowiązku przekładania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

***
 

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi, natomiast pozostali użytkownicy azbestu– bezpośrednio wojewodzie. Obowiązkowy termin dokonywania corocznej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest upływa 31 stycznia roku następnego.
W/w informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z natychmiastową koniecznością usunięcia azbestu.

więcej ...  |


 

UTYLIZACJA SPRZĘTU

Stosownie do przepisów wynikających z ustawy Dz.U.z 2005 r nr180 poz. 1455 2 dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w Gminie Jaworzyna Śląska, następujący przedsiębiorcy zostali wpisani do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny :

  • Nr rejestrowy E 0003663Z - Apteka "VIOLAE Jaworzyn a Śląska ul. Wolności W (dół. termometrów, ciśnieniomierzy oraz pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Jaki sprzedawany jest w aptece ;
     

  • Nr rejestrowy E 0004156 2 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9 w Jaworzynie Śląskiej (pralki,  odówki i pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny)
      

  • Nr rejestrowy E 0005041Z Sklep Wielobranżowy "HALINA", Jana Pawła II 3 w Jaworzynie Śląskiej  sprzęt elektryczny i elektroniczny jak sprzedawany jest w sklepie.


 

 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Stępień

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

15.01.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |