WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Oferty w trybie poza konkursowym (art. 19a ustawy)

Konkursy na podstawie art. 19a
14.02.2020


1) Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Jaworzyna Śląska.

2) Zasady przyznawania dotacji w trybie artykułu 19aDO POBRANIA

      

Zarządzenie nr 15/B/2020 z dnia 7 lutego 2020r.

      

Rozporządzenie MRPiPP z dnia 26 października 2018r.

      

Formularz uwag
    Uproszczona oferta realizacji zadania   
    Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania   
 
25-04-2018
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


25-05-2018
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


Rok 2019

29-03-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


03-04-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

24-04-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

25-06-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

05-07-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

27-08-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

24-09-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

Rok 2020

25-02-2020
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

09-06-2020
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

22-07-2020
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

06-08-2020
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


31-08-2020
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


Rok 2021

17-03-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


05-04-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


04-06-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


08-06-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


07-07-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


29-07-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

12-08-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

07-09-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

18-10-2021
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

Rok 2021

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska”. 04.03.2021 z zakresu: ochrony i promocji zdrowia
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku w 2021 roku cz 1 (maj-czerwiec 2021)”. 21.04.2021 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada w Bagieńcu”. 21.05.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja VII Edycji Wyścigu W Kolarstwie Szosowym-"Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika”. 24.05.2021 z zakresu: kultury fizycznej
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada w Bagieńcu”. 01.06.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sieć Życia”. 01.07.2021 z zakresu: 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567)
 23) ratownictwa i ochrony ludności
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu” 21.07.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 21.07.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego 2021 w Bagieńcu” 21.07.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywacja Kulturalna Osób Starszych w Gminie Jaworzyna Śląska” 05.08.2021 z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka dziewcząt w Jawrozynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku w 2021 roku cz. 2 (wrzesień - grudzień 2021).” 30.08.2021 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
12. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Turnieju Łuczniczego” 29.09.2021 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
13. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Turnieju Łuczniczego” 07.10.2021 z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rok 2020

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska”. 28.01.2020 z zakresu: ochrony i promocji zdrowia
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacaja zawodów wędkarskich”. 05.02.2020 z zakresu: Rekreacyjny, sportowy, edukacyjny
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu”. 01.06.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego 2020 w Bagieńcu”. 01.06.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu”. 01.06.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada w Bagieńcu”. 01.06.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Śniadanie na Trawie w Bagieńcu”. 08.07.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kolej Łączy Pokolenia”. 09.07.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kolej Łączy Pokolenia”. 24.07.2020 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku w 2020 roku”. 29.07.2020 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia kolarskiego”. 17.08.2020 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rok 2019

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja VI Edycji Wyścigu w Kolarstwie Szosowym - Szukamy Nastepców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika - na terenie powiatu świdnickiego”. 05.02.2019 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacaja zawodów wędkarskich”. 08.02.2019 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 08.03.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów łuczniczych o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej” 26.03.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 17.04.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
12. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
13. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska” 31.05.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
14. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja osób starszych w Gminie Jaworzyna Śląska” 26.06.2019 z zakresów:
- Aktywizacja osób starszych w Gminie Jaworzyna Śląska
15. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...) 19.08.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
16. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja osób starszych poprzez działania kulturalne w Gminie Jaworzyna Śląska” 16.09.2019 z zakresów:
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rok 2018

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Zawodów Wędkarskich” 05.04.2018 z zakresów:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...)” 02.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jaworzyna 60 plus (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 08.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów łuczniczych o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej” 17.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska” 12.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja V edycji wyścigu w kolarstwie szosowym - "Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika" na terenie Powiatu Świdnickiego. 24.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ich aktywizację społeczną realizowaną w ramach warsztatów i zajęć rekreacyjnych i sportowych”. 07.06.2018 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku w roku 2018”. 07.09.2018 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

25.01.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |