WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Konkursy

 
Archiwum
| 2020 | 2019 | 2018 |  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 

Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2022
16.12.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikachOtwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
13.10.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach


Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
15.06.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach
Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
07.06.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach

Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
09.02.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikachOtwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
09.02.2021


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach


Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2021
28.12.2020


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach
  Ogłoszenie o wynikach  


Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2020
16.06.2020


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach  


Otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2020
19.05.2020


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2, 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursach

  Ogłoszenie o wynikach
 


Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej
10.01.2020


Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert przez podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego w 2020 roku oraz określenia regulaminu jej pracy.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Zarządzenie nr 2/B/2020 


Dokumenty i wzory formularzy

Lp Nazwa POBIERZ

1.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań


3.

Wzór
 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -
- UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -
- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO -


 

Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

19.12.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |