WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Dokumenty i wzory formularzy

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dokumenty i wzory formularzy

 

 
Lp Nazwa POBIERZ

1.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań


3.

Wzór
 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -
- UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -
- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO -


 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

22.02.2011 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |