WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Urząd Stanu Cywilnego

 

   

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA I JEGO REJESTRACJA

 

Podstawa prawna:
Art. 1 - 25, 59 i 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U .Nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego przed Kierownikiem USC.

Wymagane dokumenty:

  1. dla osób o stanie cywilnym kawaler i panna - odpisy skrócone aktów urodzenia oraz
    dowody osobiste
  2. dla osób o stanie cywilnym rozwiedziony, rozwiedziona - odpisy aktów urodzenia oraz
    odpisy skrócone aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz dowody osobiste
  3. dla osób o stanie cywilnym wdowa, wdowiec - odpisy skrócone aktów urodzenia
    oraz odpisy skrócone aktów zgonu małżonka i dowody osobiste

Wymienionych powyżej dokumentów nie przedkłada się jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej.

Osoby zainteresowane składają zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa

Zapewnienie należy złożyć 1 miesiąc przed planowanym zawarciem małżeństwa.

Opłaty:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

Do zawarcia małżeństwa niezbędne jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów Sąd Opiekuńczy i Rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

18.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |