WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Urząd Stanu Cywilnego

 

   

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA

 

Podstawa prawna:
Art.38 ustawy z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 ) z późniejszymi zmianami.

Urodzenie się dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (dla dzieci urodzonych w placówkach służby zdrowia zaświadczenia o urodzeniu przesyłane są
    bezpośrednio do USC miejsca urodzenia się dziecka)
  • odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka , a jeżeli dziecko urodziło się z matki
    niezamężnej - odpis aktu urodzenia matki.
  • dowody osobiste rodziców

Do dokonania zgłoszenia urodzenia noworodka zobowiązani są:

  1. ojciec lub matka lub inna osoba obecna przy porodzie
  2. lekarz lub położna
  3. inne upoważnione osoby/ posiadające upoważnienie rodziców do dokonania zgłoszenia urodzenia , w którym rodzice wymieniają imiona jakie maja być nadane dziecku , odpis aktu małżeństwa rodziców oraz dowody osobiste rodziców/

Za zgłoszenie urodzenia noworodka i wydanie trzech odpisów aktu urodzenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania rodziców może sporządzić protokół zgłoszenia urodzenia dziecka i przesłać do właściwego USC - opłata za sporządzenie protokołu wynosi 11 zł.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

18.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |