WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Sprawy obywatelskie

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Sprawy Obywatelskie

 
  

   

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE
WYBORCÓW, WPISANE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna:
Art. 15 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.)>

Wymagane dokumenty:

  1. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców , a w szczególności:
    - pominięcia wyborcy w rejestrze
    - wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania
    - niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru
    - ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

  2. Do wglądu dowód osobisty składającej reklamację

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie z rejestru przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Świdnicy w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie

Uwagi:
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu

Miejsce realizacji:
OZK - Ewidencja Ludności (pok. 9- I piętro).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |