WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Sprawy obywatelskie

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Sprawy Obywatelskie

 
  

   

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH


Podstawa prawna :

Art.45 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993) z późn. zmianami , rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.02.2009r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 39 poz.306 z 2009r.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"/ druk do pobrania w Urzędzie/
  Uwaga! Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego
  stawiennictwa wnioskodawcy.

 2. Załączniki:

 • dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, 

 • odpis aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, a akt urodzenia sporządzony jest poza Jaworzyną Śląską,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku jeżeli akt został sporządzony poza Jaworzyną Śląską

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

UWAGI !

 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek dokonać wymiany dokumentu w przypadku:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

 • uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego

 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 2. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

 3. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego
 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym / np. zmiana nazwiska, miejsca zameldowania/ 
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać OSOBIŚCIE w pok. Nr 9 - I piętro.

 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

27.05.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |