WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Podatki

 
 

    

     UCHWAŁA NR XI/61/15
   
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚL.
     Z DNIA 03.12.2015 ROKU
 
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 

Podatek od nieruchomości


      

Druk IN-1
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości

      

Druk DN-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości

      

Druk DN-1
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2

      

Uchwała nr XXIX/54/21
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2022 rok

      

Druk ZN-1
Dane o nieruchomościach

      

Druk DN-1 (Obowiązujący w roku 2021)
Deklaracja na podatek od nieruchomości

      

Druk DN-1 (Obowiązujący w roku 2020)
Deklaracja na podatek od nieruchomości

      

Druk ZDN-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZDN-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowania

      

Instrukcja wypełniania formularza "Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych"

      

Druk IN-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

      

Druk ZIN-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZIN-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu

      

Druk ZIN-3 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane pozostałych podatników

Podatek leśny


      

Druk ZL - 1
Dane o nieruchomościach leśnych

      

Druk IL-1
Informacja w sprawie podatku leśnego

      

Druk IL-1
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2

      

Druk DL-1
Deklaracja na podatek leśny

      

Druk DL-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Deklaracja na podatek leśny

      

Druk ZDL-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZDL-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowania

      

Informacja wypełniania formularza "Informacja o lasach"

      

Druk IL-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Informacja o lasach

      

Druk ZIL-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZIL-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

      

Druk ZIL-3 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane pozostałych podatników

Podatek rolny


      

Druk ZR-1
Dane o nieruchomościach rolnych

      

Druk IR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego

      

Druk IR-1
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2

      

Druk DR-1
Deklaracja na podatek rolny

      

Druk DR-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Deklaracja na podatek rolny

      

Druk ZDR-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZDR-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowania

      

Instrukcja wypełniania formularza "Informacja o gruntach"

      

Druk IR-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Informacja o gruntach

      

Druk ZIR-1 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

      

Druk ZIR-2 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania

      

Druk ZIR-3 (Obowiązujący od Lipca 2019)
Dane pozostałych podatników

Podatek środków transportowych


      

Druk DT-1 (Obowiązujący od 1 stycznia 2019)
Deklaracja na podatek od środków transportowych

      

Druk DT-1 (Obowiązujący od 1 stycznia 2019)
Załącznik do deklaracji

      

Uchwała nr XXIX/55/21
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska
Podatek od środków transportowych


      

UCHWAŁA NR XIV/73/19
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 29.11.2019 r.

ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska


      

UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 29.11.2018 r.

ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska


Podatek od nieruchomości


      

UCHWAŁA NR XIV/72/19
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 29.11.2019 r.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska


      

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 29.11.2018 r.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska


      

UCHWAŁA NR XI/62/15
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 03.12.2015 r.

opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy


      

UCHWAŁA NR XIV/14/16
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Z DNIA 23.03.2016 r.

zmiany uchwały nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy
WNIOSKI


 

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

 

Oświadczenie

 

Wniosek o ulgę zakupową

 

Wniosek o ustanowienie podatnikiem spadkobiercy

 

Wniosek o wydanie oświadczenia

 

Wniosek o zmianę adresu

 Odraczanie terminów płatności zobowiązań i zaległości podatkowych oraz umarzanie zaległości podatkowych

POUCZENIE

  • Podatnik powinien dostarczyć komplet wypełnionych formularzy, tzn. wraz z formularzem deklaracji (informacji) także załącznik ZN-1, ZR-1, ZL-1 (jeden załącznik dla jednej nieruchomości).
  • Pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia (adresie) lub odrębnym numerze księgi wieczystej
  • Podatnik powinien składać odrębne formularze deklaracji (informacji) w przypadku, gdy jest właścicielem, użytkownikiem, posiadaczem i jednocześnie współwłaścicielem, współużytkownikiem lub współposiadaczem
  • W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia każdy ze wspólników spółki
  • Identyfikator REGON powinien podać również podatnik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, także gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej
  • Podatnik który posiada numer PESEL nie musi podawać danych dotyczących daty urodzenia
  • Dane o powierzchni użytków rolnych należy podać z dokładnością do 1 m2 (tj. do czwartego miejsca po przecinku - 0,0000 ha)
  • W części C.1 załączników ZN-1, ZR-1, ZL-1 podatnik powinien podać adres nieruchomości: nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę, a także numer domu i numer lokalu, jeśli nieruchomość posiada taką numerację. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada numeracji (np. nieprzeznaczona pod zabudowę) informacja o położeniu będzie ograniczona do nazwy miejscowości, kodu pocztowego oraz, w przypadku gdy miejscowość posiada ulice, nazwę ulicy

 
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

28.01.2008 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |