WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    

NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

  

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI /BUDYNKU/


Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz .U. 2012 poz. 125). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2012 poz.1282 z póź. zm.)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty:

Załączniki:

  • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym budynkiem, plan zagospodarowania działki z oznaczonym wejściem do budynku,

Termin załatwienia sprawy:
14 dni - gdy zbędna jest wizja terenowa,
30 dni - gdy konieczna jest wizja terenowa do zaprojektowania numeru,
3 dni - na wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadany już numer porządkowy, gdy Referat posiada w swych zbiorach odpowiednią dokumentację -na osobny wniosek zainteresowanego.

Opłaty: skarbowa:

  • za wniosek – 0zł

  • za zaświadczenie – 17 zł

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. Nr 16, II p., tel. 8588-230, 8588-233 wew. 51, 45.

 

 

 Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

26.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |