WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    

ZATWIERDZANIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza zatwierdzającej projekt podziału. Projekt powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tryb sporządzania podziału określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. nr 268, poz. 2663. Wszczęcie postępowania podziałowego następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Zgodnie z art.97 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, wypis i wyrys z katastru (ewidencji) nieruchomości oraz wstępny projekt podziału zaopiniowany przez Burmistrza, protokół przyjęcia granic nieruchomości,wykaz zmian gruntowych,mapę z projektem podziału nieruchomości oraz inne dokumenty, od których uzależnione jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r.Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z póżn. zmianami) oraz ustawa kodeks postępowania administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy: przysługuje

Uwagi:
Informacje można uzyskać w Referacie Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 20 II piętro, tel: 8588-230,8588-233 w.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

23.06.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |