WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    

NAJEM I WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI

 

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

  • art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. 261, poz.2603 z późn. zm.), 

  • uchwała nr XXVII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie śląskiej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska,

  • zarządzenie nr 33/05 Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska z dn. 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należących do kompetencji Burmistrza Miasta. 

Jednostka organizacyjna:

Referent Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:

Załączniki:
aktualny egzemplarz mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem do dzierżawy, najmu

Termin załatwienia sprawy:
Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy- nie przysługuje.

Informacje można uzyskać w Referacie Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 16, 20 tel: 8588-230 w. 34,51,13. 

 

 

REZYGNACJA Z UMOWY NAJMU/ DZIERŻAWY

 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z póżn. zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Uwagi:
Informacje można uzyskać w Referacie Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 16, 20 II piętro, tel: 8588-230,8588-233 w.43.51,13.

 

 Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

23.06.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |