WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH 
ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Podstawa prawna:
Art. 44 g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ. U. z 2001r. nr. 87, poz. 960) oraz art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98,poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł
  • za zaświadczenie - 11,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:
Na podstawie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 23 A za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi:
Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych dotyczących innej osoby następuje za jej zgodą.

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9- I piętro). 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |