WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE

 

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001r. nr. 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk (Pu-E-4) "zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
  2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia przedstawiają osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość
  4. Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
  5. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:

  1. Czynności wymeldowania dokonuje się osobiście
  2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miesiącu ich wspólnego pobytu

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9- I pietro).

 


 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |