WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA

 

Podstawa prawna:
Art. 47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. nr. 7, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy .
  2. Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu stałego" (Pu-E-1) lub "zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3).

Opłata skarbowa:
5 zł znaczki skarbowe

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Odział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 23 A za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Uwagi:

  1. Do wniosku można dołączyć dokument dotyczący stanu prawnego mieszkania (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej itd.)
  2. We wniosku można wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków przeprowadzenia oględzin

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9 - I piętro).

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |