WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna:
Art. 23, art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego (Pu-E-1) - oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
 2. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego

Do wglądu:

 1. paszport
 2. karta stałego pobytu albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. akt własności ( wypis z księgi wieczystej) celem potwierdzenia uprawnień do przebywania w lokalu stanowiącym budynek mieszkalny
 4. zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu budowy wydane przez Starostwo Powiatowe

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Cudzoziemiec zgłaszający pobyt stały obowiązany jest uzyskać:
  a. potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela (zarządcę) budynku; w przypadku 
      współwłasności potwierdzenia dokonują wszyscy współwłaściciele
  b. potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje 
      spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu
 2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba

Miesjce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9 I piętro)

 


 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |