WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    
 1. Zameldowanie na pobyt stały.
   

 2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.
   

 3. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
   

 4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.
   

 5. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy.
   

 6. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
   

 7. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania.
   

 8. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
   

 9. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.
   

 10. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania.
   

 11. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
   

 12. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. 
   

 13. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |