WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 Dział IV - informacje o środowisku)

Jednostka prowadząca:
Referat Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji.

Terminy na udostępnienie informacji (art. 21 ustawy Prawo ochrony środowiska):

 • bez zbędnej zwłoki,
 • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb udostępnienia informacji:

 • Informacje, o których mowa w art. 19, ust. 2 i 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska, udostępnia się na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem ust. 5 tej ustawy.
 • Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 435)

 • 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów,
 • 0,50 zł za każdy kolejny dokument jeżeli informacja wymaga wyszukania powyżej 10 dokumentów
 • 0,30 zł za sporządzenie kopii czarno - białej w formacie A4
 • 2,50 zł za sporządzenie kopii kolorowej w formacie A4
 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 stosuje się stawki jak przy formacie A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2, (A3= A4 x 2)
 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A2 stosuje się stawki jak przy formacie A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4, (A2 = A4 x 4)
 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A1 stosuje się stawki jak przy formacie A4, mnożąc je przez współczynnik 8, (A1 = A4 x 8)
 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A0 stosuje się stawki jak przy formacie A4, mnożąc je przez współczynnik 16, ( A0 = A4 x 16)
 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publiczne dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Udostępnianiu podlegają: zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 19, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 Dział IV)

Informacje można uzyskać w referacie Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. Nr 14, tel.8588-230.


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |