PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Piotrowice, w granicach działki Nr 286/8 pow. 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 20 934.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, (była obora), jednokondygnacyjnym z poddaszem, murowany z cegły i kamienia , sklepienie ceglane wsparte na słupach i pilastrach. Instalacja w stanie szczątkowym(odłączona) , odgromowa, przyłącze wodociągowe. Powierzchnia użytkowa 382,15 m2 .

Cena wywoławcza wynosi - 30 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ,pok. Nr 16, II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3 000,00 zł, w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli do dnia 16.09.2004 r. w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ( kasa nieczynna w godz. 9.00 - 10.00 ).

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, szacunku biegłych, które należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe i notarialne ) ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Bliższe informacje można uzyskać pod Nr tel.( kierunkowy 0 74 ) 85-88-230,85-88-233,85-87-164,85-87-165 wew.34 lub w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9,pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie bądź zgłosić się
w pok. Nr 16 lub Nr 20 , II piętro Urzędu Miasta.

 


 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

07.09.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone