PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Zaprasza osoby fizyczne i prawne do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie miasta Jaworzyna Śląska przy ul. Świdnickiej:

Działka nr 546/3 o pow. 0,0702 ha ,dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 20237.

Cena wyjściowa do rokowań- 13 500,00 zł

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania miasta Jaworzyna Śląska
nieruchomość ujęta jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową.
Przed przystąpieniem do rokowań zainteresowani winni złożyć pisemne oferty
w sekretariacie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9,
Oferta winna zwierać :

  • imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę,
  • ofertę cenową,

Osoby, które złożą pisemną ofertę , zostaną powiadomione o dalszym trybie postępowania.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Miasta
Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16 lub pod Nr tel.85-88-230, 85-87-164 wew.34.

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

22.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone