PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Zaprasza osoby fizyczne i prawne do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bolesławicach - działka nr 260/25 o pow. 0,1136 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 26787.

Cena do rokowań- 20 000,00 zł + 22% podatku VAT

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Przed przystąpieniem do rokowań zainteresowani winni złożyć pisemne oferty
w sekretariacie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9, bądź przesłać pocztą( adres niżej)
drogą elektroniczną- e-mail: rgn-zochowska@jawrzyna.net 
Oferta winna zwierać :

  • imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę,
  • ofertę cenową,

Osoby, które złożą pisemną ofertę, zostaną powiadomione o dalszym trybie postępowania.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Miasta
Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16 lub pod Nr tel.85-88-230, 85-87-164 wew.34. Osoba do kontaktu inspektor Bogumiła Patyk.

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

22.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone