WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > rejestr zmian

 BIP

 Rejestr zmian

 

Rejestr zmian dokonanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej 
 
ROK 2004

AKTUALNOŚCI

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Aktualności założenie strony 25.06.2004
zamieszczenia aktualności  10.08.2004
usunięcie aktualności 22.09.2004
Roboty publiczne organizowane przez OPS w Jaworzynie Śląskiej 24.11.2004
2. Przetargi Zamieszczenie przetargu
Budowa drogi położonej na działkach nr 156, 157, 189, 190, 190, 204, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice
02.07.2004
Zamieszczenie przetargu
Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska informuje , że posiada do zagospodarowania, na zasadach najmu pomieszczenia użytkowe ...
02.07.2004
Zamieszczenie przetargu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetargi 
07.07.2004
Zamieszczenie przetargu NA REMONT KONSTRUKCJI DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA 09.07.2004
Zamieszczenie przetargu: 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Piotrowice, w granicach działki Nr 286/8 pow. 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 20 934.
14.07.2004
Zamieszczenie przetargu:
sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 376/4 o powierzchni 1,32 ha w tym : RIIIa - 0,22 ha, RIIIb -0,87 ha, R IVa -0,23 ha , położonej w PIOTROWICACH.
14.07.2004
Zamieszczenie oferty:
Zaprasza osoby fizyczne i prawne do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bolesławicach - działka nr 260/25 o pow. 0,1136 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 26787
22.07.2004
Zamieszczenie przetargu dot. sprzedaży działki: 
Działka nr 546/3 o pow. 0,0702 ha ,dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 20237.
22.07.2004
Zamieszczenie przetargu: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9 ogłasza przetargi nieograniczone :
05.08.2004
Zamieszczenie przetargu:
wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych
05.08.2004
Zamieszczenie przetargu:
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Piotrowice, w granicach działki Nr 286/8 pow. 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 20 934.
07.09.2004
Zamieszczenie przetargu:
sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 59/3 o powierzchni 0,17 ha w tym : R IVa -0,17 ha i działka nr 60/3 o powierzchni 0,05 ha w tym R IVa 0,05 ha, położonej w Nowym Jaworowie
07.09.2004
Zamieszczenie przetargu:
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej
10.09.2004
Zamieszczenie przetargu:
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej
22.09.2004
Zamieszczenie przetargu:
na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 549/2 o powierzchni 0,4995 ha w tym : R IIIa -0,2821 ha, RIIIb-0,2174 ha, położonej w Piotrowicach
18.10.2004
Zamieszczenie przetargu:
na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 549/1 o powierzchni 0,4995 ha w tym : R IIIa -0,1674 ha, RIIIb-0,3321 ha, położonej w Piotrowicach.
18.10.2004
Zamieszczenie przetargu:
ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU
09.11.2004
Zamieszczenie przetargu:
Szkoła Podstawowa w Pastuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku szkoły przy ul. Wyzwolenia 22
10.11.2004
Zamieszczenie przetargu:
"Budowę ul.Prądzyńskiego w Jaworzynie Śląskiej - IV etap"
17.11.2004
3. Zamówienia publiczne złożenie strony 17.05.2004

 

URZĄD MIASTA

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Informacje ogólne założenie strony 20.05.2004
aktualizacja danych 01.07.2004
2. Struktura organizacyjna założenie strony 20.05.2004
aktualizacja danych 01.07.2004
3. Regulamin organizacyjny założenie strony 20.05.2004
aktualizacja danych 01.07.2004
4. Władze Miasta założenie strony 20.05.2004
aktualizacja danych 01.07.2004
5. Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej założenie strony 20.05.2004
aktualizacja menu 29.11.2004
Komisje Rady Miejskiej założenie strony 20.05.2004
aktualizacja menu 29.11.2004
Dyżury Radnych założenie strony 20.05.2004
aktualizacja dyżurów radnych 11.08.2004
aktualizacja dyżurów radnych 18.10.2004
aktualizacja menu 29.11.2004
Protokoły sesji Rady Miejskiej założenie strony 20.05.2004
aktualizacja menu 29.11.2004
Planowane sesje Rady Miejskiej założenie strony 20.05.2004
aktualizacja menu 29.11.2004
6. Sołectwa założenie strony 20.05.2004
aktualizacja sołectw 17.09.2004
7. Jednostki organizacyjne założenie strony 22.07.2004
założenie strony ZGKiM 23.11.2004
Aktualizacja danych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22.11.2004
Założenie strony Samorządowa Przychodnia Zdrowia 07.10.2004
aktualizacja danych Samorządowa Przychodnia Zdrowia 07.10.2004
8. Zarządzenia Burmistrza założenie strony - miesiąc 01 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 02 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 03 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 04 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 05 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 06 24.08.2004
założenie strony - miesiąc 07 24.08.2004
9. Kontrole zewnętrzne założenie strony 20.05.2004

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Dostęp obywateli do informacji publicznej założenie strony

17.05.2004

2. WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej założenie strony

17.05.2004

 

PRAWO LOKALNE

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Statut Gminy założenie strony 22.05.2004
aktualizacja statutu 15.11.2004
2. Strategia rozwoju założenie strony 01.07.2004
aktualizacja danych  15.11.2004
3. Budżet założenie strony 20.05.2004
aktualizacja danych  04.07.2004
4. Uchwały Rady Miejskiej założenie strony - miesiąc 10-2003 06.09.2004
założenie strony - miesiąc 11-2003 04.09.2004
założenie strony - miesiąc 12-2003 17.09.2004
założenie strony - miesiąc 01-2004 01.07.2004
założenie strony - miesiąc 02-2004 01.07.2004
założenie strony - miesiąc 03-2004 01.07.2004
założenie strony - miesiąc 04-2004 01.07.2004
założenie strony - miesiąc 05-2004 01.07.2004
założenie strony - miesiąc 06-2004 20.07.2004
założenie strony - miesiąc 07-2004 24.08.2004
5. Plan Rozwoju Lokalnego założenie strony 22.09.2004
6. Plan Gospodarki Odpadami założenie strony 22.09.2004
7. Program Ochrony Środowiska założenie strony 22.09.2004

 

INFORMATOR INTERESANTA

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Sprawy Obywatelskie założenie strony 06.08.2004
Wydawanie dowodów osobistych założenie strony 06.08.2004
Sprawy wojskowe założenie strony 06.08.2004
Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców założenie strony 06.08.2004
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, wpisane wyborcy do rejestru wyborców założenie strony 06.08.2004
2. Podatki założenie strony 01.06.2004
3. Meldunki założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie na pobyt stały. założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały. założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy. założenie strony 06.08.2004
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. założenie strony 06.08.2004
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania. założenie strony 06.08.2004
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. założenie strony 06.08.2004
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. założenie strony 06.08.2004
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania. założenie strony 06.08.2004
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. założenie strony 06.08.2004
Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.  założenie strony 06.08.2004
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych. założenie strony 06.08.2004
4. Gospodarka nieruchomościami założenie strony 26.08.2004
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości założenie strony 26.08.2004
Sprzedaż lokali komunalnych. założenie strony 26.08.2004
Najem i wydzierżawianie nieruchomości z wyłączeniem lokali mieszkalnych. założenie strony 26.08.2004
Zatwierdzanie podziałów nieruchomości założenie strony 26.08.2004
Numeracja nieruchomości.
założenie strony 26.08.2004
5. Działalność gospodarcza założenie strony 16.09.2004
Zgłoszenie działalności gospodarczej założenie strony 16.09.2004
REGON, PKD założenie strony 16.09.2004
Zmiana wpisu w rejestrze działalności gospodarczej założenie strony 16.09.2004
Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności gospodarczej założenie strony 16.09.2004
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową na obszarze obejmującym Gminę Jaworzyna Śląska założenie strony 16.09.2004
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska założenie strony 16.09.2004
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
założenie strony 16.09.2004
6. Urząd Stanu Cywilnego założenie strony 16.09.2004
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka założenie strony 16.09.2004
Uznanie dziecka założenie strony 16.09.2004
Nadanie dziecku nazwiska męża matki założenie strony 16.09.2004
Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja założenie strony 16.09.2004
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym założenie strony 16.09.2004
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego założenie strony 16.09.2004
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą założenie strony 16.09.2004
Sporządzenie aktu zgonu założenie strony 16.09.2004
Sprostowanie błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu Stanu Cywilnego założenie strony 16.09.2004
Odtworzenie treści aktu Stanu Cywilnego założenie strony 16.09.2004
7. Inżynieria komunalna założenie strony
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne budownictwo
Gospodarka Przestrzenna
założenie strony 04.10.2004
WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. założenie strony 04.10.2004
WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. założenie strony 04.10.2004
WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB  TRANSPORTU ODPADÓW. założenie strony 04.10.2004
INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI. założenie strony 04.10.2004
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE. założenie strony 04.10.2004

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Władze Miasta założenie strony 01.07.2004
aktualizacja danych 04.07.2004
2. Rada Miejska założenie strony 01.07.2004
kolekta błędnie wpisanego nazwiska 28.10.2004
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych założenie strony 01.07.2004
aktualizacja danych Teresa Gawron - korekta zeznania 18.11.2004

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Lp.

Nazwa strony

Przedmiot aktualizacji Data aktualizacji
1. Współpraca zagraniczna założenie strony 22.06.2004
2. Struktura mienia komunalnego    
3. Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta    
 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

29.11.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |