WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Zamówienia publiczne

 AKTUALNOŚCI

 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 02.11.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na zadanie: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska”


 


DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     Dokumentacja i załączniki


ZAPYTANIE OFERTOWE

 28.04.2021 r.


Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska
dotyczące:w ramach projektu pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska”,
nr RPDS.10.02.04-02-0012/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa nr 10 „Edukacja” Działania nr 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” Poddziałania nr 10.2.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

 

Szczegółowy zakres oraz warunki, a także wzory niezbędnych dokumentów 
znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45484


14-05-2021

  Zawiadomienie o wynikach


ZAPYTANIE OFERTOWE

 11.02.2019 r.


Zapytanie ofertowe na działania w zakresie promocji terenów inwestycyjnych
w Gminie Jaworzyna Śląska, dotyczące:

- opracowania i zamieszczenia 2 artykułów informacyjnych w prasie,
- opracowania projektu i wykonania 1.000 szt. folderów informacyjnych w wersji drukowanej
i folderu w wersji elektronicznej,
- opracowania projektu i wykonania 4 szt. billboardów wraz z plakatem billboardowym,
- kompleksowej organizacji 2 wizyt biznesowych/studyjnych,

w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”,
nr RPDS.01.03.04-02-0001/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW, Schemat A
Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 

Szczegółowy zakres oraz warunki, a także wzory niezbędnych dokumentów 
znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165619


ZAPYTANIE OFERTOWE

 29.10.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące:

- wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej jednostronnej,
- wykonanie 800 szt. naklejek na wyposażenie,
- opracowanie i zamieszczenie na portalach internetowych materiału informacyjnego
o projekcie,
- produkcję i emisję spotu informacyjnego w radiu,
- opracowanie i zamieszczenie artykułu informacyjnego w prasie,

w ramach projektu pn. „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum NR 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     Dokumentacja i załączniki

08-11-2018
  Zawiadomienie o wynikach

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 19.10.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące:

- wykonanie, dostawa i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej jednostronnej,
- wykonanie 800 szt. naklejek na wyposażenie,
- opracowanie i zamieszczenie na portalach internetowych materiału informacyjnego o projekcie,
- produkcję i emisję spotu informacyjnego w radiu,
- opracowanie i zamieszczenie artykułu informacyjnego w prasie,

w ramach projektu pn. „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum NR 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     Dokumentacja i załączniki

29-10-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 17.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące wykonanie
9 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych, w ramach projektu pn.

 „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji
terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji dwóm zdegradowanym budynkom
przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”

nr RPDS.06.03.04-02-0020/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2

27-09-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Marek Jakubina

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

17.05.2004 r.

  

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |